ZMIEŃ KLUB
INFORMACJA

INFORMACJA


Właściciel Klubu Xtreme Fitness Gyms w Tarnowskich Górach przy ul. Wojska Polskiego 4, informuje, że z dniem 13.08.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki, która prowadzi w/w Klub w tym także zmiana nazwy Administratora Danych Osobowych Członków Klubu z dotychczasowej: „JG FITNESS - CAŁKA, POTOCZAK spółka jawna”, na nową: „AG FITNESS CAŁKA&CAŁKA SPÓŁKA JAWNA”.


Poniżej aktualne dane Właściciela Klubu, który jest jednocześnie Administratorem Danych osobowych Członków Klubu Xtreme Fitness Gyms w Tarnowskich Górach:
AG FITNESS CAŁKA&CAŁKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Wojska Polskiego 4 (42-600 Tarnowskie Góry) NIP: 6272757051.

 

 

Nasi partnerzy